UPS

5E500I

UPS Eaton - 5E500I

UPS Eaton, Line int., mini Tower, 300 W, AVR, IEC x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „5E500I” (include TV 35lei)
Cod: 5E500I
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
5E650i

UPS Eaton - 5E650i

UPS Eaton, Line int., Tower, 360 W, AVR, Schuko x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „5E650i” (include TV 8.00 lei)
Cod: 5E650i
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
5E650iDIN

UPS Eaton „5E 650i DIN” - 5E650iDIN

UPS Eaton „5E 650i DIN”, Line int., Tower, 360 W, AVR, IEC x 2 | Schuko x 1, LED, back-up 1 – 10 min. „5E650iDIN” (include TV 8.00 lei)
Cod: 5E650iDIN
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
3SM36

UPS EATON 3S Mini 36W - 3SM36

UPS EATON 3S Mini 36W, „3SM36”
Cod: 3SM36
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
5E650IUSBDIN

UPS Eaton - 5E650IUSBDIN

UPS Eaton, Line int., mini Tower, 360 W, AVR, IEC x 2, LED, back-up 11 – 20 min. „5E650IUSBDIN” (include TV 35lei)
Cod: 5E650IUSBDIN
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
5E650IUSB

UPS Eaton - 5E650IUSB

UPS Eaton, Line int., mini Tower, 360 W, AVR, IEC x 4, LED, back-up 11 – 20 min. „5E650IUSB” (include TV 35lei)
Cod: 5E650IUSB
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
5E850IUSBDIN

UPS Eaton - 5E850IUSBDIN

UPS Eaton, Line int., mini Tower, 480 W, AVR, Schuko x 2, LED, back-up 11 – 20 min. „5E850IUSBDIN” (include TV 10lei)
Cod: 5E850IUSBDIN
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
5E850IUSB

UPS Eaton „5E 850i USB” - 5E850IUSB

UPS Eaton „5E 850i USB”, Line int., Tower, 480 W, AVR, IEC x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „5E850IUSB” (include TV 8.00 lei)
Cod: 5E850IUSB
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
3S450D

UPS Eaton - 3S450D

UPS Eaton, Offline, Tower, 270 W, fara AVR, Schuko x 6, LED, back-up 1 – 10 min. „3S450D” (include TV 8.00 lei)
Cod: 3S450D
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
3S550I

UPS Eaton - 3S550I

UPS Eaton, Offline, Tower, 330 W, fara AVR, IEC x 8, LED, back-up 1 – 10 min. „3S550I” (include TV 8.00 lei)
Cod: 3S550I
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
EL500IEC

UPS Eaton „Ellipse ECO 500” - EL500IEC

UPS Eaton „Ellipse ECO 500”, Offline, Tower, 300 W, fara AVR, IEC x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „EL500IEC” (include TV 8.00 lei)
Cod: EL500IEC
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
3S550D

UPS Eaton - 3S550D

UPS Eaton, Offline, Tower, 330 W, fara AVR, Schuko x 6, LED, back-up 1 – 10 min. „3S550D” (include TV 8.00 lei)
Cod: 3S550D
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
5S550i

UPS Eaton - 5S550i

UPS Eaton, Line int., Tower, 330 W, AVR, IEC x 4, LED, back-up 11 – 20 min. „5S550i” (include TV 8.00 lei)
Cod: 5S550i
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
3S700I

UPS Eaton - 3S700I

UPS Eaton, Offline, Tower, 420 W, fara AVR, IEC x 8, LED, back-up 1 – 10 min. „3S700I” (include TV 8.00 lei)
Cod: 3S700I
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
EL500DIN

UPS Eaton „Ellipse ECO 500” - EL500DIN

UPS Eaton „Ellipse ECO 500”, Offline, Tower, 300 W, fara AVR, Schuko x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „EL500DIN” (include TV 8.00 lei)
Cod: EL500DIN
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
EL650IEC

UPS Eaton „Ellipse ECO 650” - EL650IEC

UPS Eaton „Ellipse ECO 650”, Offline, Tower, 400 W, fara AVR, IEC x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „EL650IEC” (include TV 8.00 lei)
Cod: EL650IEC
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
EL650DIN

UPS Eaton „Ellipse ECO 650” - EL650DIN

UPS Eaton „Ellipse ECO 650”, Offline, Tower, 400 W, fara AVR, Schuko x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „EL650DIN” (include TV 8.00 lei)
Cod: EL650DIN
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
3S700D
Reducere 11%

UPS Eaton - 3S700D

UPS Eaton, Offline, Tower, 420 W, fara AVR, Schuko x 8, LED, back-up 1 – 10 min. „3S700D” (include TV 8.00 lei)
Cod: 3S700D
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
 
5E1100IUSB

UPS Eaton - 5E1100IUSB

UPS Eaton, Line int., mini Tower, 660 W, AVR, IEC x 6, LED, back-up 11 – 20 min. „5E1100IUSB” (include TV 35lei)
Cod: 5E1100IUSB
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!
EL650USBIEC

UPS Eaton „Ellipse ECO 650” - EL650USBIEC

UPS Eaton „Ellipse ECO 650”, Offline, Tower, 400 W, fara AVR, IEC x 4, LED, back-up 1 – 10 min. „EL650USBIEC” (include TV 8.00 lei)
Cod: EL650USBIEC
Producator: EATON
Garantie: 24
Detalii
Se expediază mâine!